Integritetspolicy & Cookies
close

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi till dig så snabbt vi kan
Jag samtycker enligt integritetspolicy

Tack för din förfrågan!

Vi strävar alltid efter att återkomma till dig inom 24 h
Tillbaka till produkt
Ring oss
+46(0)36 316570
start / Integritetspolicy & Cookies

Integritetspolicy - Svero Lifting AB

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspoli-cyn omfattar hantering av personuppgifter i kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners samt vid användning i samband med användning av de tjänster som hänvisar till denna policy samt av vår webbplats och våra digitala kanaler.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgär-der för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

Vem omfattas av denna intregritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 • · Användare av våra tjänster som hänvisar till denna policy samt av våra webbplatser och digitala kanaler.
 • · Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.
 • · Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.
 •  

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Svero Lifting AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längre ner.

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

 • Dig själv

  Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du skapar ett användarkonto, använder våra tjänster, kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till ett event eller deltar i en enkät.

 • Sociala nätverksplattformar

  Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

 • Samarbetspartners

  Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi tar betalt för våra produkter och tjänster eller att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

 • Allmänt tillgängliga källor

  Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

 • Externa personer

  Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina per-sonuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se nedan vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter.

 • Kommunicera om våra produkter och tjänster

  Om du använder våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. för att besvara frågor som du har om produkter och tjänster.

 • Hantera beställningar av produkter och tjänster

  När du beställer produkter och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

 • Hantera betalningar av produkter och tjänster

  När du betalar för våra produkter och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera betalningen och kommunicera med dig angående betalningen.

 • Hantera kund- eller leverantörsförhållandet

  Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Svero Lifting AB hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

 • Följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet

  Vi hanterar dina personuppgifter som är användare, kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Svero Lifting AB när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

 • Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

  I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

 • Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

  Vi hanterar dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webb-platser, digitala kanaler och tjänster.

 • Hantera våra nyhetsbrev

  Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhets-brevet.

 • Genomföra event och andra aktiviteter

  När du anmäler dig till ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om eventet eller aktiviteten.

 • Besvara frågor

  Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga.

 • Genomföra enkäter

  Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkät som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

 • Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

  För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

 • Följa upp och utvärdera användningen av våra produkter, tjänster, webbplatser och digitala kanaler

  Om du använder våra produkter eller om du använder våra tjänster som hänvisar till denna policy, webbplatser eller digitala kanaler använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra produkter och tjänster samt digitala kanaler används, t.ex. för att samla in och analysera kundnöjdhet, besöks- och användarstatistik om hur du använder tjänster, våra webbplatser, digitala kanaler.

 • Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

  Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet i våra tjänster samt på våra webbplatser, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhets-kopiering.

 • Hantera och bemöta rättsliga krav

  Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

 • Uppfylla rättsliga skyldigheter

  För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgif-ter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

 

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika motta-gare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

 • Samarbetspartners

  Om du väljer att betala för en produkt eller tjänst via faktura eller kort, kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för.

  I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

 • Sociala nätverksplattformar

  Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra produkter och tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar.

 • Externa personer

  När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

 • Tjänsteleverantörer

  För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikations-tjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleve-rantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi an-svarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

 • Övriga mottagare

  I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

  • hantera och bemöta rättsliga krav,
  • uppfylla rättsliga skyldigheter, och
  • svara på en laglig förfrågan.

  Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en av-registeringslänk i utskicket.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
 • Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en ko-pia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. 

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal. 

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.  

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi är angelägna om att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter. Vi har implementerat olika policyer för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

 

Uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller ge-nom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på denna sida.

 

Har du frågor?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig-heter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till Svero Lifting AB, se nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Bolag Kontaktuppgifter
Svero Lifting AB Telefonnummer: 036 316570

org.nr 556297-1340

Adress: Momarken 19, 556 50 Jönköping
  E-post: info@svero.com


 

Vill du få en offert, göra en beställning eller boka rådgivning?

Kontakta oss