En lyftanordning är aldrig starkare än sin svagaste länk.

All användning av lyftutrustning regleras noggrant i lagar och föreskrifter, av ett par enkla anledningar: personsäkerhet och materiella värden. För att inte äventyra dessa är det viktigt att man inför varje lyftmoment har rätt kunskaper.

För oss går rätt produkter och rätt kunskap hand i hand, och vi arrangerar kurser och utbildningar så att du kan känna dig trygg i användningen och över tid.

Kurserna vänder sig till dig som är kranförare, ansvarig arbetsledare, skyddsombud, lyftledare eller om du är engagerad i lyftarbete med stationära kranar (traverser, eltelfrar, handdrivna spel, lyftredskap), mobila kranar och byggkranar. Varje kurs anpassas utifrån ditt företags behov.

Samtliga kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll.

Våra utbildningar

  • Riskinventering och riskbedömning
  • Lagar, föreskrifter och standarder
  • Fortlöpande och daglig tillsyn
  • Planering av lyftarbete
  • Lastkopplingar
  • Kätting, Stållinestropp, Textilstropp, Lyftredskap för speciella lyft; hantering av gods.

Kurserna bygger på gällande lagar och förordningar för användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Ett lyft för säkerheten

Vi vill lyfta verksamheter, idéer och företag, och vi drivs av att hjälpa våra kunder uppåt och framåt. Vi arbetar med – och är experter på – lyft och alla typer av lyftutrustning, och tillsammans med oss kan du känna dig trygg genom hela processen. Vår ambition är att arbeta nära dig som kund, lära känna och följa verksamhetens utveckling noggrant och aktivt bidra till att förbättra både produktivitet och lönsamhet.

Vill du få pris, offert eller boka rådgivning?

Kontakta oss

Kontakta oss