Integritetspolicy

Information om SVERO Lifting AB:s behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande.

SVERO Lifting AB (org. nr 556297–1340), nedan benämnd ”SVERO”. kan komma att behandla en rad personuppgifter vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det ankommer på en personuppgiftsansvarig att informera om sina behandlingar. Personuppgifterna som vi samlar in om dig kan komma från SVERO:s webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), elektronisk post, SMS och andra elektroniska meddelanden, telefonsamtal, tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel informationsmaterial, kampanjer, evenemang med mera. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

De här uppgifterna samlar vi in:

Vi samlar in information när du registrerar dig i vår webbshop, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss och det inkluderar:

 • Namn
 • kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress
 • ev tidigare inköp och betalningsinformation
 • organisationsnummer alternativt personnummer (enskild firma)

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att SVERO ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund.

Som personuppgiftsansvarig har SVERO ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Uppgifter om användning av webbplatser


När du besöker våra webbplatser använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Konsumentgenererat innehåll


I syfte att marknadsföra våra produkter och sprida kunskap, tips om produkter från SVERO kan vi komma att behandla personuppgifter i form av bilder – både stillbilder och rörliga bilder. Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser, inklusive på sociala nätverk som LinkedIn, Facebook, Instagram mm. Denna behandling görs med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke. När det är tillåtet kan vi samla in och publicera konsument genererat innehåll i samband med aktiviteter, information, kampanjer, webb, eller publicering i vår tidning.

Hur kommer vi använda din information?

 • För att kunna hantera beställning och administrera ditt köp
 • För att kunna skicka generell marknadsföring eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.
 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
 • Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Personuppgiftsbiträde


SVERO använder personuppgiftsbiträde till molnlösningar. SVERO förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga molntjänster samt att dessa följer GDPR:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

Personuppgifter inom direktmarknadsföring baserat på en intresseavvägning


I syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring om SVERO:s produktutbud till både befintliga och potentiella kunder till SVERO kan SVERO komma att behandla personuppgifter avseende kundernas företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose SVERO:s berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika produkter till en utvald målgrupp. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Informationen och erbjudandet kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

SVERO använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund/prospekt av någon av SVERO:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Hur länge sparas informationen


Informationen sparas så länge du inte meddelar annat. För att ge bra service om t.ex. tidigare köp av produkter. Detta för att kunna hjälpa dig som kund. Vill du ändå att vi raderar historik så måste du meddela oss.

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev, tidning eller marknadsföring via e-post, post, sms, kommer att behållas tills du som kund väljer att avsluta och meddelar oss detta. I övrigt följer vi gällande lagar och föreskrifter gällande i Sverige och EU, tex bokföringslagen.

Överföring av information


SVERO och dess molntjänster sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. Rutiner finns för att säkerställa att personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy


Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter


Som registrerad hos SVERO Lifting AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 036-31 65 70 eller via e-post info@svero.com

Vill du få pris, offert eller boka rådgivning?

Kontakta oss

Kontakta oss